Dec 312016
 
screen-shot-2016-12-31-at-3-02-37-pm

screen-shot-2016-12-31-at-3-02-37-pm

Türkçeye “Akıllı hedef belirleme” olarak çevrilen kavram ingilizcede SMART Goal Setting olarak biliniyor. SMART kelimesinin anlamı akıllı olmakla birlikte aslında o bir akronim ve hedef belirlemenin beş temel prensibinin baş harflerinden oluşuyor. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound

Yani spesifik veya özel, ölçülebilir, başarılabilir, amaca uygun, ve zamanlaması belirgin olan.

1. Hedefiniz spesifik olmalı.

Hedefiniz neyin, kim tarafından, nerede ve ne zaman başarılacağını belirtmeli.
Elbette bu soruların hepsi her hedef için uygun olmayabilir. Ama bu soruları sorarak hedefinizin ne kadar spesifik veya özel olduğunu değerlendirebilirsiniz. Bu sorulara aldığınız cevaplar sayesinde hedefinizi eğer değilse specific yapabilirsiniz. Hedefinizin specific olup olmadığını belirlemek için kendinize şu soruyu da sorun “Bu hedef başarmak istediğim veya ulaşmak istediğim şeyi açık, net ve spesifik bir şekilde gösteriyor mu?

2. Hedefiniz Ölçülebilir olmalı

Hedef ifadeniz ne kadar, veya kaç tane sorularının ayrıca hedefinize ulaştığınızı nasıl anlayacağınızın cevaplarını içermelidir. Kenidinze şu soruyu sorun; Hedefime ulaşmaya yönleik ilerleme sağladığımı nasıl bileceğim? Elde etmeyi istediğim sonucu ölçebilir veya rakamlara dökebilir miyim?

3. Hedefiniz ulaşılabilir, başarılabilir olmalı

hedefinize ulaşacağınıza inanabilmelisiniz. Bu nedenle gerçekçi hedefler belirleyin. Bunun için kendinize “hdefime ulaşmamı önleyecek ne tür engeller olabilir? Sorusunu sorun ve cevaplarını arayın.

4. Hedefiniz amacınıza uygun olmalı

Hedefiniz hayatınızda başarmak istediklerinizle uyumlu olmalı. Bunu belirlemek için kendinize “Bu hedefe ulaşmak benim için neden önemli? Bu hedefe ulaşmam hayatımı nasıl etkileyecek? Sorularını sorun.

5. Hedefiniz zamana bağlı olmalı

Yani hedefe ulaşmak için bir zaman limiti, ve son tarih belli olmalı. Hedefi zamana bağlamak onun devamlı gündenmde kalmasını sağlayarak başarısını garantileyecektir. Eğer büyük hedefleriniz varsa onları küçük parçalara ayırın ve her biri izin ayrı bir son tarih belirleyin. Bu prensibi yerine getirmek için ise kendinize”Bu hedefime ne zaman ulaşacağım” sorusunu sorun.

7 Adımda Hedef Belirleme ve Hedeflere Ulaşma

  1. Yaşamının herbir alanı için ne istediğini belirle. Cevabın net olmalı!

  2. Hedeflerini net ve detaylı olarak bir kağıda yaz

  3. Her bir hedef için bir “son tarih” belirle. Eğer hedef büyük ise onu alt hedeflere bol ve herbiri için sırasıyla bir son tarih belirle

  4. Hedefe ulaşmak için yapman gereken herşeyin listesini bir kağıt üzerine çıkar. Eğer sonradan aklına gelenler olursa onları da listeye ekle. 

  5. Listedeki işleri önem ve öncelik sırasına göre düzenle

  6. Listedeki en önemli madde ne işe onu gerçekleştirmek için hemen bir adım at, birşeyler yap. Bu çok önemli!

  7. Hergün bu listedeki bir veya birden fazla önemli hedefe ulaşmak için birşeyler yap. Momentumu ve devamlılığı kaybetme!

 

 Saturday 31 December 2016  Podcast

 Bir Yanıt bırak

(required)

(required)